Terminy ferii zimowych

Dokładne terminy

ferie 2017 Ferie zimowe 2017 - terminy
ferie 2018 Ferie zimowe 2018 - terminy
ferie 2019 Ferie zimowe 2019 - terminy
Ferie zimowe - góry

Terminy ferii zimowych dwa lata wcześniej

Nie rozpoczęły się jeszcze na dobre terminy ferii w 2011 roku, a już możemy szykować się na ferie zimowe 2012. Dzieje się tak w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (Dziennik Ustaw nr 186 poz. 1245 z 6 października 2010 r.), które jest nowelizacją rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (z 18 kwietnia 2002 r. Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

Jedną z najważniejszych pod względem ferii zimowych zmian jest ustalenie, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala terminy ferii zimowych z dwuletnim wyprzedzeniem. Ponadto zapisane zostało, że (z wyjątkiem końca roku szkolnego w 2011 roku) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą się kończyć w ostatni piątek czerwca. Dodatkowo nowelizacja nakłada na dyrektorów obowiązek zgłoszenia w określonym terminie dokładnych informacji odnośnie dodatkowych dni wolnych od szkoły.

Dzięki temu będą Państwo mogli poznać terminy ferii zimowych w swoich województwa znacznie szybciej, oczywiście zawsze, najszybciej za pośrednictwem naszego serwisu. Podsumowując, w 2012 roku najszybciej ferie zimowe rozpoczną się w województwie dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim. W międzyczasie rozpoczną się ferie w podlaskim i warmińsko-mazurskim, a potem w województwie lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. Najpóźniej odbędą się ferie w województwie kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim świętokrzyskim i wielkopolskim.

Dokładne terminy ferii zimowych z opisem i podziałem według dat i miejsca, dodatkowych dni wolnych dla wszystkich województw oraz miast i regionów, jak ferie w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, trójmieście, na śląsku, czy zagłębiu znajdują się na stronach naszego serwisu. Bezpośrednie odnośniki ferie zimowe 2011, ferie zimowe 2012.

Ferie zimowe w 2017 roku:

Ferie zimowe, wakacje i święta w 2016 roku:

Ferie, wakacje i święta z pozostałych lat

Pozostałe artykuły:

Podróże na ferie zimowe i wakacje:

Wiadomości podane w serwisie mają charakter informacyjny, a serwis terminyferii.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy. Źródło własne oraz men.gov.pl.